bconsult

За фирмата

„B Consult“ е консултантска компания , създадена през 2006г.

ЦЕЛТА ни е да осигурим на организациите професионална консултантска услуга както на микроравнище
по отношение на Управлението на човешките ресурси, свързано с привличането, подбора и мотивирането на
служителите в организацията, така и на макроравнище по отношение на Организационното развитие, насочено към въвеждане на промени в организацията за повишаване на нейната ефективност и конкурентоспособност.
Консултантската ни дейност е насочена и в полза на хората, които желаят да повишат професионалната си компетентност, да променят професиналната си квалификация, да получат умения за справяне с професионални и лични житейски проблеми.

МОЖЕТЕ ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ ЗАЩОТО:

– Ние се интересуваме от Вашите нужди

– Притежаваме необходимите компетенции и професионализъм

– Държим на коректността и конфиденциалността във взаимоотношенията

– Проявяваме гъвкавост при реализиране на услугата

НАШИ КЛИЕНТИ :
algroup  animex  bsk  delta  ecolux  evricom   perfect  panhim   asp6ed856efe592d15ed20cb46d3bf91dcba32ee46dcb1a51eb41pimgpsh_fullsize_distr

mvr   sani_kons   siena   sm   standardprofil     control   martineli   ate6f3be8671e2770382fbee929023d9b0570982928cd7fb80635pimgpsh_fullsize_distrd3a6ac49299b9187a0611cdddbda9d694836eeda67678eb78apimgpsh_fullsize_distr

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12