bconsult

Чуждоезикови курсове

Начина на общуване  е визитната Ви картичка в обществотo. Владеенето  на чужд език улеснява комуникацията, заличава националните граници и културните особености и разпространява човешкото знание в глобален мащаб. Усвояването и ползването на чужд език в практиката придобива все по-голямо значение. В динамиката на съвременното общество всички сфери на дейност изискват владеене на един или няколко чужди езика.

ЦПО “Би Консулт“  предлага обучение по 8 чужди езика. Преподавателите в Център за професионално обучение „Би Консулт“ са висококвалифицирани специалисти, убедени в предимствата на модерните методи за чуждоезиково обучение. Те прилагат на практика съвременните изисквания за подготовка на обучаващите се, гарантиращи високо ниво на владеене на чужди езици съгласно европейските стандарти.

Английски език

А, А2, В1, В2, С1, С2  • всяко ниво е по 100 уч. часа

Немски език

А1, А2, В1,В2, С1, С2  •  всяко ниво е по 100 уч. часа

Френски език

А1, А2, В1,В2, C1, C2  •  всяко ниво е по 100 уч. часа

Испански език

А1, А2, В1 •  всяко ниво е по 100 уч. часа

 

Гръцки език

А1, А2, В1 •  всяко ниво е по 100 уч. часа

Италиански език

А1, А2, В1, С1, С2  •  всяко ниво е по 100 уч. часа

Турски език

А1, А2, В1, С1, С2  • всяко ниво е по 100 уч. часа

Руски език

А1, А2, В1, С1, С2  •  всяко ниво е по 100 уч. часа

 

За да бъде обучението Ви качествено и ефективно, на Ваше разположение е отлична материална база, отговаряща на всички изисквания, както и необходимите учебни материали и пособия.  Доброто и последователно провеждане на самия процес сме поверили на нашият екип от висококвалифицирани преподаватели.

 

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12