bconsult

Семейно консултиране

Двойките и семействата не са лесни за промяна. Индивидуалните различия на членовете от семейството често са комплексни и могат да включват поведенчески модели, които се блокират взаимно. Много от двойките идват на терапия не да се променят, а да се защитят, и може би, за да видят промяна в някой друг член от семейството. Често избягват да погледнат от близо и да се опитат да променят поддържаните от самите тях нереалистични очаквания за отношенията си. Намесата на терапевта е да подпомогне членовете на семейството да видат своята собствена роля в проблемите, които ги измъчват, и това най-вероятно ще ги мотивира за промяна.

Съществуват и други причини, които препятстват двойките да търсят своевременна терапевтична помощ. Много от членовете на семейството поддържат ригидни убеждения за своите партньори и роднини и потенциала за промяна в отношенията, изтъкват нежеланието на партньора или считат, че просто е много късно за каквото и да е било.

Основно в когнитивно-поведенческата семейна терапия е справянето с мислите на индивидуалите членове на семейството. Тя набляга на това, че  оценката на мисловните модели значително влияе върху поведенческите взаимодействия и емоционални отговори един спрямо друг в семейството. В терапевтичния процес след като са индетифицирани автоматичните мисли, чувства, поведения и придружаващите ги нагласи и правила, се изследват и неадаптивните поведенчески модели, които спомагат за дисфункционалните взаимоотношения.

На членовете на семейството се дават домашни работи-поведенчески предписания и упражнения, за да започне промяната в хода на интеракциите.

Продължителността на терапевтичните сесии е 60 минути.

Цената на един сеанс е 40 лв.

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12