bconsult

Руски език

Център за професионално обучение „Би Консулт“, предлага курсове по Руски език.

Обучението се провежда по системата Приглашение в Россию , в която се прилага комуникативният подход на обучение и се развиват всички речеви умения на курсистите. Системата е преработена и допълнена от колектив на издателство „Просвета“ така, че да съответства на потребностите на българите. Системата предлага интересни текстове за четене и слушане, разнообразни упражнения за усвояване на лексиката и граматиката, междупредметни връзки, системни знания за културата на Русия. В процеса на обучение се използва близостта на родния и чуждия език и се отделя специално внимание на специфичните трудности за българите.

За повече информация моля, обадете се на тел. 0893509896

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12