bconsult

Офис – мениджър

Професия „Офис – мениджър” , Код 346010

Център за професионално обучение “Би Консулт”  организира лицензирани  курсове  по Бизнес администрация. Курсът включва теоретична и практическа подготовка по всички модули по професията “Офис – мениджър” по изискванията на МОН.

Пълният курс на обучение завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОН и валидно за работа в страната и Европейския съюз.
Обучението се провежда в специално  оборудвани  кабинети.
В тях всеки наш курсист се обучава от дългогодишни, доказали се специалисти.

След успешното завършване на курса, обучаващите ще придобият следните знания и умения:

 • да може да комуникира ефективно;
 • да оформя деловата кореспонденция при спазване на правописните норми и правила;
 • да работи в екип;
 • да се съобразява с пазарните механизми;
 • да отчита промените в макроикономическите показатели;
 • да работи с правните понятия и документи, свързани с фирмената дейност;
 • да използва компютърната техника в ежедневната си работа;
 • да използва статистическите методи и модели за анализ и диагностика;
 • да осъществява взаимодействие с банки;
 • да планира и организира различни видове маркетингови проучвания;
 • да взема управленски решения;
 • да изготвя краткосрочни и дългосрочни планове;
 • да организира, ръководи, контролира и мотивира работата на персонала;
 • да води ефективни преговори;
 • да подготвя писма, оферти и договори;
 • да регистрира, класифицира и архивира документи;
 • да отчита разходите в предприятието;
 • да работи с текстообработващи програми;
 • да работи с програми за оформяне на електронни таблици;
 • да работи с програми за оформяне на презентации;
 • да работи с програми за ползване ресурсите на Интернет;
 • да ползва електронна поща
 • да подпомага процеса на управление финансите на предприятието;
 • да прилага на практика нормите за етично поведение и бизнес етикет;
 • да осъществява ефективно взаимодействие с органите на местна, регионална и държавна власт;
 • да използва съвременни методи за управление на човешките ресурси.

За повече информация моля, обадете се на тел. 0893509896

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12