bconsult

Оперативен счетоводител

Професия „Оперативен счетоводител”, Код 344030

Център за професионално обучение “Би Консулт”  организира лицензирани  курсове  по Счетоводство. Курсът включва теоретична и практическа подготовка по всички модули по професията “Оперативно счетоводство” по изискванията на МОН. Пълният курс на обучение завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОН и валидно за работа в страната и Европейския съюз.
Обучението се провежда в специално  оборудвани зали.
В тях всеки наш курсист се обучава от дългогодишни, доказали се специалисти.

След успешното завършване на курса, обучаващите ще придобият следните знания и умения:                                                                                                         

 • Да разбира правата, задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес;
 • Да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Да владее изкуството да се водят преговори;
 • Да прилага изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство отнасящите се до различни длъжности;
 • Да осъществява комуникация на чужд език;
 • Работа с компютър и компютърни офис-системи;
 • Да може да събира , обработва и ползва счетоводна  информация;
 • Да води счетоводството на фирмата.
 • Да работи със счетоводни програмни продукти.
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Организация на финансовия и данъчен контрол;
 • Прилагане на счетоводните стандарти.

За повече информация, моля обадете се на тел. 0893509896

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12