bconsult

Обучение и квалификации

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „Би Консулт”

Притежава лицензия № 2016121310, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
Осъществява дейността си в съответствие със Закона за професионално образование и обучение, Държавните образователни изисквания и Правилника за устройството и дейността на ЦПО.
ЛИЦЕНЗ PDF ФОРМАТ

ЦПО „Би Консулт “ предлага:

  • обучение в квалификационни курсове за получаване на степен на професионална квалификация по 10 специалности от 9 професии, обучение по част от професията, както и обучение за актуализиране и надграждане на професионалната квалификация;
  • обучение от висококвалифицирани преподаватели и експерти от практиката;
  • дневна, задочна или индивидуална форма на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на обучаемите;
  • обучение по задание за фирми и институции, съобразени с изискванията на работната среда и потребностите на заявителите;
  • валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформалното обучение или самостоятелно учене;
  • професионално и кариерно консултиране;
  • След приключване на обучението курсистите получават национално и международно признати документи:

Свидетелство за професионална квалификация по професия, по образец на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професия, по образец на МОН

Сертификат по образец на ЦПО за завършен квалификационен курс

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12