bconsult

Компютърен график

Професия „Компютърен график” Код 213060

Център за професионално обучение „Би Консулт“  организира лицензирани  курсове  по Компютърна графика. Курсът включва теоретична и практическа подготовка по всички модули по професията „Компютърен график“ по изискванията на МОН.

Пълният курс на обучение завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация, издадено от МОН и валидно за работа в страната и Европейския съюз.
Обучението се провежда в специално  оборудвани компютърни кабинети.
В тях всеки наш курсист се обучава от дългогодишни, доказали се специалисти.

След успешното завършване на курса, обучаващите ще придобият следните знания и умения:

 •  Да се ориентира в конфигурациите и характеристиките на микрокомпютърните системи;
 • Да познава изискванията към мултимедийните системи и периферните устройства;
 • Да работи безпроблемно и да ползва ефективно наличната компютърна и друга офис-техника;
 • Да  констатира проблеми или дефекти в работата й и да инициира действия за тяхното отстраняване;
 • Да работи с последните версии на компютърните операционни системи и да ползва безпроблемно всички програмни продукти за офис-автоматизация;
 • Да познава и използва пълноценно възможностите на ИНТЕРНЕТ и приложенията на модерните информационни технологии;
 • Да владее обектно-ориентираното програмиране и да ползва специализирания програмен инструментариум;
 •   Да прилага мултимедийните технологии за решаване на практически задачи;
 • Да владее средствата и да реализира проекти за компютърна анимация;
 • Да работи със специализираните програмни продукти за графичен дизайн и реклама;
 • Да създава, оформя и поддържа WEB-страници;
 •   Ползване на презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда. Web дизайн. Е-приложения.

За повече информация моля, обадете се на тел. 0893509896

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12