bconsult

Индивидуално консултиране

Индивидуално консултиране

indЖитейският път на всеки човек е съпроводен от ситуации, в които възможностите му да се справи с възникналите проблеми и напрежение не са достатъчни, за да осигурят психическото равновесие. Тогава повечето хора търсят подкрепа от другите като споделят своите болки, тревоги и страхове. Тази форма на психологическа помощ се търси най-вече сред близки и познати и нейната ефективност се крие най-вече в ефекта на разтоварването, следствие на илюзията, че човек е изслушан и разбран. Затова и търсещите помощ рядко слушат рационалните съвети, а е по-важно какво ще кажат като оплакване. Повечето хора с охота се отзовават при искане на съвет или психологическа подкрепа. За тези неформални консултанти обръщането към тях е признание за тяхната личностна състоятелност, но също така и възможност за установяване на доминиране и влияние над изпадналия в нужда. Често наред с искрената им съпричастност и съчувствие се наблюдават свръхзаинтересованост, надкомпетентност, субективизъм и категоричност. По начало ефектът от намеренията им е кратковременен, зависи от много случайни обстоятелства, а понякога и обратен на очакванията. Не са редки случаите, когато върху объркания, притеснен и беззащитен човек се принасят собствените комплекси, страхове или заблуждения на помагащия.

Съществува и друга група непрофесионални консултанти-ясновидци, гадатели, екстрасенси,астролози, нумеролози и т. н., чиято дейност се отличава с няколко основни характеристики:

-претенции за иззключителност и свръхвъзможности;

-Използване на някои добре усвоени психологически похвати за контакт, присъединяване и влияние;

-Изявена комерсиалност, липса на етика и професионализъм.

 

Какво е психологическо консултиране?

Психологическото консултиране е дейност, която се извършва от специалисти психолози. Насочена е към оказване на психологическа помощ на хора без психични заболявания, с различни личностни или социлано обособени проблеми в емоционалната и поведенческата сфера.

Целите при консултирането са:

-разрешаване на психически проблеми (преодоляване на дистрес, ситуативна тревожност, скръб от загуба и др.);

-решаван ена житейски проблеми (работа, брак, общуване);

-личностно развитие (укрепване на силни страни, самопомощ, самоактуализация);

– педагогически (обучение, възпитание, превъзпитание).

 

Какви са различията между психотерапията и психологическото  

консултиране?

 

И при психотерапията, и при консултиранетоцелите се намират в рамките на психологическата помощ. Различията са в характера и степента на задълбоченост.

Повечето автори са единодушни, че при психотерапиятаобект на въздействие са хора с психопатологични проблеми или хора, които имат вътрешни, интрапсихически затруднения. При консултирането обект са хора в психическа норма, които имат проблеми в сферата на емоциите, общуването и социалната компетентност. И в двата случая обектът може да е личност, семейство или група, като по принцип консултирането е ориентирано повече индивидуално.

Основното процесуално различие е необходимото време. Приема се, че психотерапията е по-продължителен процес, докато за целите на консултирането са достатъчни 10-15 срещи, а може и само една.
Какво е индивидуално психологическо консултиране?

Специфични особености:
– консултирането е насочено към здрави хора, изпитващи психологически трудности и проблеми, както и такива, стремящи се към личностно развитие;
– консултирането е насочено към настоящето и бъдещето;
– консултирането е ориентирано към проблеми, обикновено възникващи при взаимодействието на личността със средата;
– консултирането е ориентирано към здравите страни на личността;
– консултирането е насочено към изменение на поведението на клиента;
– консултирането обикновено е краткосрочна помощ;
– консултирането акцентира на ценностното участие на консултанта.

Каква е целта на психологическото консултиране?
Целта на консултирането се намира в рамките на психологическата помощ. Докато в психотерапията целите са терапевтични и личностно-корекционни, при консултирането са по-широки по обхват:
– цели, свързани с психически проблеми-преодоляване на дистрес, ситуативна тревожност, скръб от загуба и др.;
– цели, свързани с решаване на житейски проблеми-работа, брак, общуване;
– цели, свързани с личностно развитие-укрепване на силни страни, помощ за автономност, самоактуализация, научаване на самопомощ;
– педагогически цели-обучение, възпитание, превъзпитание.
Времетраене на консултирането-60 мин.
Цена-40 лв.

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12