bconsult

За работодатели

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ (второ подменю)

Към работодателите – заявка за подбор на персонал > КОНТАКТИ
За всеки работодател компанията изработва индивидуална оферта.Работодателят има възможност да избере цялостна процедура по подбор или само изготвяне на психологическия профил на извадка от кандидати.

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ

  • Гарантирано професионално проведен подбор от екип от специалисти
  • Провеждане на специализирано психологическо проуч-ване на кандидатите
  • Избягване на принципа „проба – грешка” при наемане на служители
  • Психологически профили на подходящите кандидати с описание както на техните силни страни, така и на тези, към които препоръчаме да подходите с особено внимание
  • Индивидуален подход към всеки подбор, съобразен със спецификите на Вашата организация, екип и корпоративна култура
  • Спестяване на Вашето време, необходимо за обработване на множество кандидатури
  • Спестяване на нови допълнителни разходи и време от повторни подбори

Текст някакъв

ВАРИАНТ I

Провеждане на цялостен психологически подбор на персонал

ВАРИАНТ II

Провеждане на цялостна процедура по подбор на персонал и психологическа диагностика на одобрения от работодателя кандидат

ВАРИАНТ III

Цялостен подбор на персонал без провеждане на психологическа диагностика на кандидати

ВАРИАНТ IV

Извършване на психологическа диагностика на назначени кандидати /реподбор/

 

 

 

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12