bconsult

Екип

Екип   

Боряна Белчева

neww-1Образование и специализации
Магистър психолог – ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“
Специализации по Социална психология и Трудово-организационна психология.-Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Допълнителна квалификация
Когнитивно-поведенчески консултант – под супервизията на д-р Ирина Лазарова – Председател на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа терапия

Професионални интереси и терапевтичен опит най-вече в областта на тревожни разстройства, депресия, личностови разстройства, състояния в следствие на преживени травматични събития, тежки загуби, раздяла, силен стрес, разстройства в адаптацията, телесни оплаквания от психическо напрежение,  житейски кризи, междуличностни и брачни проблеми, професионални затруднения и др.
Автор и водещ на тренинги за изграждане на екип, управление на стрес, управление на конфликти, лидерски умения.

Професионален опит над 17 г. в сферата на психологическото консултиране.
От 2000 г. до настоящия момент – самостоятелна практика като психолог и консултант-психотерапевт.
От 2006 г. до сега Управител на Център за психологически изследвания и организационно развитие „B Consult HR”.
От 1992 до 2000 г.- училищен психолог.

Специализации и тренинги в областта на консултирането и психотерапията:

 • Личен опит в когнитивно-поведенческа психотерапия
 • Основен курс по когнитивно-поведенческа психотерапия
 • Специализирани модули по когнитивно-поведенческа психотерапия
 • Високо специализирани умения за работа с Тематично Аперцептивен Тест при функционални, личностови разстройства и ендогенни психични заболявания. Оценъчни системи на R. Danna, D. Westen – доц. Поли Петкова, 2015
 • КПТ при личностови разстройства – Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2014
 • КПТ на семейството – Frank Dattilio, Варна, 2013 г.
 • Когнитивно –поведенческа психотерапия при тревожни разстройства- генерализирано тревожно разстройство, паническо разстройство, хипохондрия, социална фобия – д-р Ирина Лазарова 2012 г.
 • Когнитивна терапия при гранично и нарцистично личностово разстройство– Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2012
 • КПТ при шизофрения и биполярно афективно разстройство – Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2010
 • Супервизия на случаи в когнитивната терапия – Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2012
 • КПТ при шизофрения – Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2009
 • Майндфулнес когнитивна терапия – Prof. Fabrizio Diodonna, Italian institute for Mindfulness – 2009
 • Лечение на зависимости с Ревия-теоретични и практически аспекти – доц. Д-р Гюнтер Крумпл, 2005 г.
 • Кризисни интервенции при посттравматичен стрес. Хипноза и EMDR-терапевтични стратегии за работа с травма – Edel Beck, Psychologische Psychotherapeutin, Seeheim-Jugenheim, 2005 г.
 • Прагматика на терапевтични общности – Prof. Igor Kutsenok, University of California, San Diego, 2005
 • Дългосрочни лечебни модели при зависими пациенти-проблеми при мотивация и лечение, оценка на състоянието и терапевтичните нужди,инструменти за оценка на нуждите, групова работа със зависими пациенти, превенция на релапс, коморбидни състояния – Prof. Igor Kutsenok, University of California, San Diego, 2003
 • Основен курс по позитивна психотерапия -Deutsche Geselschaft fur Positive Psychotherapie и Българско дружество по позитивна психотерапия – Варна, 2000г.-2003 г.

6Мирослава Палова-Маринова

Академична квалификация

Магистър по Психология – СУ “Св.Кл.Охридски”, гр. София
Специализации: „Социална психология”, „Клинична и консултативна психология”

Психотерапевтично формиране

Психодрама – асистент /консултант/ – обучителна програма – Фондация „Психотерапия 2000”
Когнитивно – поведенческа психотерапия – консултантско ниво – Център „Спектра”, гр. София

Професионален опит:

 • Работи последователно като:
  Водещ на група за социално-психологически тренинг с младежи от ДДЮЛРГ “Ал. Г. Коджакафалията”, гр. Бургас
 • Психолог към Асоциация „Деметра”, гр.Бургас
 • Психолог към Сдружение „Равновесие”, гр. Бургас
 • Психолог към РИОКОЗ – гр. Бургас, Дирекция “Опазване на общественото здраве”
 • Клиничен психолог и психотерапевт – консултант /Индивидуално и семейно консултиране, групова работа/ към Специализиран център за лечение и психотерапия на зависимости – „Бонклиникс”, гр. Стара Загора

Компетентности:

Водещ /треньор/ на социално-психологически бизнес тренинги
Водещ на групи за личностно развитие
Индивидуално психологическо консултиране

5Силвия Стоянова
Психолог
Магистър по „Консултативна психология” – ПУ „Паисий Хилендарски”
Професионален опит, свързан с работа с деца

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12