bconsult
Подбор на персоналОрганизационно развитиеЦентър за професионално обучение1

Подбор на персонал

Learn More

Организационно развитие

Learn More

Център за професионално обучение

Learn More

Психотерапия

Learn More

Професионално обучение

ЦПО „Би Консулт “ предлага обучение в квалификационни курсове за получаване на степен на професионална квалификация по 10 специалности от 9 професии, обучение по част от професията, както и обучение за актуализиране и надграждане на професионалната квалификация.Подбор на персонал

Екипът на „Би консулт“ вярва, че най-ценният капитал на организациите е човешкият ресурс. Нашата мисия е да подберем най-подходящите кандидати за дадена позиция, отчитайки както професионалните квалификации и умения, така и личностните им особености и мотивация. Убедени сме, че чрез прилагането на специализиран психологически инструментариум при проучването на кандидатите, ние можем да прогнозираме по-дългосрочно поведението на даден служител в организацията и да отговорим максимално на потребностите на бизнеса.

Организационно развитие

ЦЕЛТА ни е да осигурим на организациите професионална консултантска услуга както на микроравнище по отношение на Управлението на човешките ресурси, свързано с привличането, подбора и мотивирането на служителите в организацията, така и на макроравнище по отношение на Организационното развитие, насочено към въвеждане на промени в организацията за повишаване на нейната ефективност и конкурентоспособност.Психотерапия

Ако Вие или Ваш близък напоследък сте подложени на силен стрес или преживявате житейски затруднения от различен характер, не е нужно да се борите с това сами! Нашият екип може да Ви предложи професионална помощ.

 
Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12